۳۱ اردیبهشت آغاز سال ۱۴۳۹ هجری قمری

مجموعه: رویداد های تاریخ جهان تعداد بازدید: 78
۳۱ اردیبهشت آغاز سال ۱۴۳۹ هجری قمری

قبل از جهانی شدن گاه‌شماری میلادی در بسیاری از کشورهای اسلامی و رسمی شدن گاه‌شماری هجری خورشیدی در ایران و افغانستان، سالنمای هجری قمری سالنمای اصلی سرزمین‌های اسلامی بود و وقایع تاریخی در اکثر قریب به اتفاق موارد با این گاه‌شماری ثبت می‌شد.گاهشماری قمری در میان اعراب پیش از اسلام رواج داشت در ابتدا ماهی افزوده به نام نسی نیز وجود داشته که تقریباً هر سه سال بنحوی در گاه‌شماری قمری قرار می‌گرفته که ماه‌ها همواره در یک سال خورشیدی قرار گیرند. اما در سال ۱۰ هجری پس آمدن آیهٔ ۳۶ و ۳۷ سورهٔ توبه مبنی بر اینکه تعداد ماه‌های سال نزد خداوند دوازده ماه می‌باشد، استفاده از این ماه منسوخ شد.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “۳۱ اردیبهشت آغاز سال ۱۴۳۹ هجری قمری”

قالب تفریحی