۱۸ سپتامبر درگذشت لویی هفتم

مجموعه: درگذشت های جهان تعداد بازدید: 130
۱۸ سپتامبر درگذشت لویی هفتم

لویی هفتمِ دارای لقب جوان (Louis VII le Jeune)(زاده ۱۱۲۰ – مرگ ۱۸ سپتامبر ۱۱۸۰ (میلادی)) از ۱۱۳۷ تا سال مرگش پادشاه فرانسه بود.

وی از دودمان کاپتی و فرزند لویی ششم بود.
ساخت کلیسای نوتردام در پاریس در زمان پادشاهی او آغاز شد.

با اینکه او از برادرش فیلیپ کوچک بود ولی با رویداد مرگ برادر، این لویی بود که به جای پدر بر تخت نشست. او را بیشتر به یک دیناور مانند دانسته‌اند تا یک شهریار. او که در آغاز پادشهی خودکامه بود پس از جنگ صلیبی‌ای که از سر گذراند به مردی پارسا بدل گشت.


در ژوئن ۱۱۴۷ به همراه همسرش، الینور د آکیتن، به سوی سوریه که درگیر جنگهای صلیبی بود به راه افتاد، ولی در لاذقیه ترکها به سپاه فرانسه شبیخون زدند.

ترکان از بالای کوه بر فرانسویان باران سنگ و پیکان باریدند و آنان را کشتار نمودند. با این همه به پادشاه آسیبی نرسید و سپاه فرانسه با پس زدن تازندگان به راه خود به سوی سرزمین مقدس ادامه دادند و در ۱۱۴۸ بدانجا رسیدند.
الینور د آکیتن همسر شاه از عموی خود ریموند انطاکیه‌ای در برابر تاخت و تاز الب ارسلان از شوهرش خواست که به یاری او بشتابد ولی لویی بر این باور بود که باید در اورشلیم بماند و انطاکیه در امان خواهد بود.

او به همراه کنراد سوم پادشاه آلمان و بالدوین سوم اورشلیمی شهر دمشق را محاصره کردند که ناکام ماند. لویی هفتم بر این پای می‌فشرد که در سرزمین مقدس بماند و از آن پدافند کند حال آنکه همسرش الینور سخت از شوهرش می‌خواست که به یاری عموی نگونبختش ریموند بشتابد. سرانجام فرانسویان در ۱۱۴۹ به میهن بازگشتند. این لشکرکشی نه تنها نیرو و هزینه بسیاری را برد، بلکه سبب شد که الینور نیز از همسرش لویی جدا شود.

لویی هفتم در پیوند با همسایه‌اش انگلستان کوشید تا توماس بکت را با هنری دوم پادشاه آن کشور آشتی دهد.
لویی هفتم را پس از مرگ در کلیسای سن‌دنی به خاک سپردند.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “۱۸ سپتامبر درگذشت لویی هفتم”

قالب تفریحی