۱۳ سپتامبر روز خوب فکر کردن …

مجموعه: روزهای جهانی تعداد بازدید: 278
۱۳ سپتامبر روز خوب فکر کردن …

۱۳ سپتامبر روز خوب فکر کردن …
سازمان یونسکو این روز را روز فکر مثبت نام گذاری کرده است  ( مثبت فکر کنیم ، مثبت عمل کنیم … )

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “۱۳ سپتامبر روز خوب فکر کردن …”

قالب تفریحی