اسپوتنیک-۱

مجموعه: تعداد بازدید: 20

4اکتبر قرار گرفتن اسپوتنیک۱ در مدارزمین

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “اسپوتنیک-۱”

قالب تفریحی