۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودک

مجموعه: روزهای جهانی, یادداشت تاریخ تعداد بازدید: 220
۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودک

 ژوئن ۲۰۰۹ –  به مناسبت دهمین سالگرد روز جهانی مبارزه با کار کودک، صندوق کودکان سازمان ملل متحد هم صدا با شرکایش خواستار مبارزه با فقری که عامل اساسی کار کودک است، شد. افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت خصوصا برای دختران ساکن در مناطق فقیرنشین و روستایی یک بخش کلیدی رویکرد کلی موثر است.     در سراسر جهان، تعداد زیادی از ۱۰۰ میلیون کودک کاردختر درگیر انجام کارهایی مشابه پسران هستند و در عین حال اغلب سختی های بیشتری را تجربه کرده و با خطرات مضاعفی روبرو هستند. همچنین اکثر این دختران بطور چشمگیری به بدترین نوع کار کودک گمارده می‌شوند. آنها در مکان هایی دور از دید ، در پشت دیوار کارخانه ها،  در زیر زمین ها یا در پشت درهای بسته خانه خود مشغول به کار هستند.

The International Labour Organization (ILO) launched the World Day Against Child Labour in 2002 to focus attention on the global extent of child labour and the action and efforts needed to eliminate it. Each year on 12 June, the World Day brings together governments, employers and workers organizations, civil society, as well as millions of people from around the world to highlight the plight of child labourers and what can be done to help them

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودک”

قالب تفریحی