۲۰ ژوئن روز جهانی پناهنده

مجموعه: روزهای جهانی, رویداد های تاریخ جهان تعداد بازدید: 206
۲۰ ژوئن روز جهانی پناهنده

روزی که دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است:  ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر  1.هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند.  2. هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کرده یا به کشور خود باز گردد.  ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر  1.هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.  2.در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده کرد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “۲۰ ژوئن روز جهانی پناهنده”

قالب تفریحی