۱۹ اردیبهشت موافقت با قرص ضد بارداری

مجموعه: آیا میدانید, رویداد های تاریخ جهان تعداد بازدید: 227
۱۹ اردیبهشت موافقت با قرص ضد بارداری

۱۹ اردیبهشت موافقت با قرص ضد بارداری در سال ۱۹۶۰ ادارهٔ مواد غذایی و دارویی آمریکا، قرص ضد بارداری خوراکی را جهت مصرف، مورد تأیید قرار داد.در ابتدای قرن بیستم تعدادی از دانشمندان اروپایی همچون Beard, Prenant و Loeb متوجه نقش ترشحات جسم زرد (corpus luteum) حاملگی در جلوگیری از تخمک گذاری شدند. در سال ۱۹۲۷ دانشمند اتریشی موفق شد با این ترشیحات نازایی موقت در موشها ایجاد کند. در ۱۹۳۷ Makepeace نشان داد که پروژسترون خالص می‌تواند تخمک گذاری را در خرگوش مهار کند. Astwood و Fevold یافته مشابهی را در ۱۹۳۹ و در مورد موشها گزارش کردند. در نهایت در سال ۱۹۵۰ Pincus ,Garcia و Rockاثر ترکیبی از پروژسترون و ۱۹-نور پروژستین را در مهار تخک گذاری زنان گزارش کردند.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “۱۹ اردیبهشت موافقت با قرص ضد بارداری”

قالب تفریحی