۱۰ مرداد روز جهانی دوست دختر

مجموعه: روزهای جهانی تعداد بازدید: 893
۱۰ مرداد روز جهانی دوست دختر

دوست‌دختر اصطلاحی است که به یک همدم یا یک دوست مؤنث می‌گویند. این شخص ممکن است و می‌تواند با شریک خود در یک رابطۀ عاشقانه قرار داشته‌باشد، و این نوعی تعامل خارج از زندگی زناشویی به‌شمار می‌آید. عبارت دوست‌دختر کاربردهای گسترده و متفاوتی دارد، به‌طوری‌که بحث و اختلاف‌نظر در این زمینه بسیار است. در جوامع غربی به دختری «دوست‌دختر» می‌گویند که با دوست صمیمی مذکر خود رابطه‌ای نزدیک دارد و این ارتباط اغلب با قرار گذاشتن، تلفن کردن، بیرون رفتن و مانند آن همراه است. برای پسران، ترغیب یک دختر به‌منظور دوستی و قرارومدار، مرحلۀ مهمی در برهۀ جوانی و نوجوانی به‌شمار می‌آید.  هرچند عبارت «دوست‌دختر» بیشتر برای دختر یا زنی به‌کار برده می‌شود که در شرایط دوستی (با جنس مخالف) قرار دارد، اما گاهی این اصطلاح درمورد یک دوست مؤنث که نسبت به دیگر دوست خود رابطۀ همجنس‌گرایانه دارد نیز به‌کار می‌رود.

History of Girl Friend’s Day Let us begin with what Girl Friend’s Day is – the day of the girl friend. A girl, well that definition is well and obvious for the most part. Occasional bending of that term may apply, but we all know what it means for each of us. A friend is a person to whom one knows and with whom one has a bond of mutual affection. That doesn’t mean sexual relations, just relations. We all have relations, and a friend is one who has a close relationship with us, no matter the context, it is that relationship that details them as a friend. 

On August 1, 2004, Mistress Susan created a special day just for girl friends to express gratitude to one another — think Girls Night Out. Since September 22, 2005, Chase’s Calendar of Events has listed August 1st as Girlfriends’ Day. Ladies, you can get together with your girl friends to go to the park, to a Broadway play, out to eat at a restaurant opening, see an indie movie, to an upscale spa, or shop at Bergdorf’s.  How to Celebrate Girl Friend’s Day If you are really reading this for suggestions on how to celebrate Girl Friend’s Day, there may be a little hope left. Why not have a get together to have a luxury slumber party.

Slumber parties are not just for little girls. Women of luxury can party hard at their soirées. Girl friends can even have powwows to discuss their business, financial and life goals. If you cannot get together with your girl friends today, plan an outing for another day. Hopefully, you know you girl friends, and what they like to do as you all get together. Pedicures, manicures, a glass of wine sitting by the lakeside….the choices are as endless as the friends we could have. Find the way that best helps you express what you mean to them, and just do it.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “۱۰ مرداد روز جهانی دوست دختر”

قالب تفریحی