سپکتیتور اولین مجله انگلیسی جهان

مجموعه: رویداد های تاریخ جهان تعداد بازدید: 218

در سال ۱۷۱۱  سپکتیتور نخستین مجلهٔ جهان به زبان انگلیسی، منتشر شد.

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “سپکتیتور اولین مجله انگلیسی جهان”

قالب تفریحی