روز جهانی تتو ۲۶ تیر ماه

مجموعه: آیا میدانید, روزهای جهانی تعداد بازدید: 904
روز جهانی تتو ۲۶ تیر ماه

خالْ‌کوبی یا تَتو (تاتو) به عمل ایجاد نقوش دائمی یا با ماندگاری طولانی بر روی پوست گفته می‌شود. این عمل پدیده‌ای جهانگیر است. حتی در بین نقوشی که در جایهای گوناگون جهان انجام می‌شود، مانندگی نیز مشاهده شده‌است.خالکوبی در ایران به ادوار بسیار قدیم تاریخی بازمی‌گردد. تندیسه‌هایی در پازیریک و لرستان از دورهٔ هخامنشیان یافت شده‌است که نشان خالکوبی بر بدنشان بوده‌است. مولوی در مثنوی معنوی، در ضمن داستان پهلوانِ قزوینی (شیر بی یال و دُم) به عمل خالکوبی با عنوان کبودی زدن اشاره می‌کند.

There is something about permanently etching a story into your flesh that draws the heart and inspires the mind. Tattoos tell a tale of who we were, who we are, and sometimes of just where we’re going. They’ve served important roles in cultures all around the world, and continue to have evolving meanings in our modern age. Tattoo Day celebrates the august history of skin art and its ever-evolving place in society.

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “روز جهانی تتو ۲۶ تیر ماه”

قالب تفریحی